Độ chính xác màu sắc

Độ chính xác màu sắc

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để những màu sắc bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính gần giống nhất có thể với màu sơn bạn sẽ sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo được độ chính xác hoàn toàn. Những hình ảnh và màu sơn trên website này sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải và các tính năng được cài đặt trên màn hình máy tính của bạn.

Trang web này được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu hơn những giải pháp màu sắc tuy nhiên bạn luôn phải sơn thử trước khi đi đến quyết định mua số lượng lớn.