Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH SƠN KAWAI NHẬT BẢN
Add : số 86C, đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Tel : 04 6295 2708 - 046 687 1681 - 04 3873 1686 / Fax: 04 3873 1686
Mail: info@kawaipaint.com.vn
Website: www.kawaipaint.com.vn

Họ và Tên (*)
Công ty
Điện thoại   (vd: 04 3873 1686)
Di động
E-mail (*)   (vd: info@website.net)
Địa chỉ
Gửi đến bộ phận
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ